Feriecenter Gruppen AS
 utfører rask og effektiv fjerning av graffiti og tagging i Oslo-området. Vi har erfaringen som skal til for å fjerne graffiti med minimal påvirkning av underlaget. Skaff profesjonell hjelp til graffiti-fjerning graffiti- og malingsfjerning Fjerning og forebygging Graffiti som ikke fjernes virker som en invitasjon til mer tagging. Det er gjennom tid erfart at den mest effektive måten å få bukt med grafittiproblemet på, er å ha et program for rask fjerning. Grafitti som blir sittende på et underlag over tid medfører flere utfordringer. Grafitti som blir sittende vil raskt tiltrekke seg andre taggere som ønsker å markere seg. I tillegg vil grafitti som blir sittende over tid bli mer tidkrevende å fjerne enn fersk grafitti.fjerner grafitti raskt etter at det er kommet på vil over tid bli mindre belastet da disse områdene og underlagene etter hvert mister sin eksponeringsverdi. Vi har høy kompetanse når det gjelder valg av kjemi/metode for rengjøring av ulike typer fasader; treverk, betong, tegl, malt mur, naturstein, aluminium, plast m.m. Ulikt materiale har ulik evne til å suge til seg og blinde pigmentene på, og krever derfor ulik teknikk tilpasset kjemi, temperatur og trykk.
Du er her  Startsiden Graffitifjerning

graffitifjerning åpningstider Ventilasjonsservice • Vannlekkasje • Asbest • Muggsopp • Ventilasjonsrensing • Vannskade • Asbestsanering • Grafittifjerning • Skadebegrensing • Vask av arbeidstøy • Ventilasjonsrens • Muggsoppsanering • Fuktmåling • Rustfjerning • Ventilasjonsrengjøring • Muggskade • Soppsanering • Avfukting • Luktsanering • Fuktsanering • Skade • Skadeservice • Sandblåsing • Graffiti • Inneklimamåling • Asbestfjerning • Brannskade • Brannskader • Luftrensing • Taggefjerning • Vannskader • Tagging • Grafitti • Fuktmålinger • Asbestsaneringsutstyr • Lukt • Sopp • Tørrisrens • Asbestmåling • Innemiljø • Ekte hussopp • Fukt • Luktfjerning • Luktreduksjon • Soppfjerning • Fuktskader • Mugg • Oljesøl • Skadesanering • Fuktskade • Muggskader • Skadebegrensning og sanering • Soppskader • Desinfeksjon • Hussopp • Sanering Skadebegrensning • Miljøsannering • Råte • Fasaderengjøring Etter at grafittien er fjernet anbefaler vi også å behandle fasaden med antigrafitti. Dette medfører at en eventuell fremtidig påført grafitti kan fjernes raskere og med bruk av mildere kjemikalier. graffitikontroll og grafitikontrollGraffitifjerning og fjerne tagg spray

Fjerning av graffiti, graffitifjerning, tagging, spray, tusj og malingsprodukter utføres av vår maleravdeling. Vi er spesialister på underlag, malingstyper, og fjerning av alle typer taggs og graffiti.

Fjerning av Graffiti må gjøres raskt og effektivt for at det skal virke prevantivt.

Effektiv og rask respons er viktig ved taggs og spraying av vegger. Vi fjerner små og store herverk. I enkelte tilfeller blir det blandet syre i malingen som benyttes. Syrebasert maling kan kreve at underlaget må reetableres.

OVERFLATESPESIALIST:

A-Team Gruppen avd. skade er sertifisert i NS- 3511 og 3512både for betong og treverk.

Norges største vinduspuss renhold vask boning hovedrengjøring renholdstjenester skuring tepperens møbelrens rengjøring utvask fasadevask husvask rengjøringsbyrå rengjøringsfirma vaskebyrå vindusvask bedriftsrenhold byggrengjøring daglig renhold matteservice nedvask renholdsbyrå vaskefirma byggrenhold Graffitifjerning og fjerning av tagging. Lett og effektivt. Billig og skikkelig utført. Grafittifjerning og grafitifjerning. Spray, lim og maling fjernes enkelt fra treverk. Glass, betong og plater. Graffiti på biler og metall.

Se artikkel om A-Team Gruppen AS i fagbladet renholdsnytt angående fasadevask og grafittifjerning. Last ned PDF.

 

IMPREGNERING:

Impregnering og rask responstid er viktig for å hindre gjentagende mønster, eller tiltagende tagging og graffiti.

LEVERANDØR:

Fasaderengjøring • Graffitibeskyttelse • Graffitifjerning Graffiti som ikke fjernes virker som en invitasjon til mer «tagging».  surfa utfører rask og effektiv fjerning av graffiti og tagging i Oslo-området. Vi har erfaringen som skal til for å fjerne graffiti med minimal påvirkning av underlaget. Den beste graffitifjerneren er det pro-aktive belegget anti-graffiti. Dette forhindrer graffiti-maling fra å binde seg til overflater. Hvert eneste år går det med svimlende summer til å fjerne graffiti. Vår graffiti-beskyttelse gjør arbeidet betraktelig enklere – og ikke minst billigere. Det finnes 2 typer anti-graffiti en permanent beskyttelse eller en engangs-beskyttelse. Grafittifjerning Begge løsninger lar deg enkelt fjerne graffiti med varmt vann og en høytrykkspyler. Engangsløsningen, som går under navnet On-Off anti-graffiti-beskyttelse, blir fjernet vasket av sammen med graffitien Grafittifjerning Grafittifjerning

A-Team Gruppen AS benytter kvalitetsprodukter fra Sverige, tilpasset nordiske forhold. Ønsker du å lese mer om MPE International fra Sverige? MPE International Graffitifjerning

BLIR RESULTATET ALLTID BRA?

Det er viktig å tenke på at Graffiti og tagging faktisk er hærverk, og det må i enkelte tilfeller påregnes at bygg eller underlag på gjenstand kan bli ødelagt permanent.

I noen tilfeller blandes det nå inn syre i malingen og sprayen som påføres underlaget, og dette kan gi permanente skygger, selv etter avrensning. Permanente skader på grunn av hærverket kan ikke regnes som reklamasjon.

ANMELDELSE:

Det er viktig at alt hærverk politianmeldes, selv om det nok i noen tilfeller henlegges, skal man være klar over at Politiet også sitter på en betydelig base og kunnskap om signatur og kjennkjennelse av det såkalte kunstverket.

Det er mang saker som også løses hvert år.

Anmeldelse til politiet gjør du her

MEDLEM I STARTBANK

Anti Graffiti, graffiti, Antigraffiti, husvask, grafittifjerner, algedreper.graffiti, graffitibeskyttelse, beskyttelse, langtidsbeskyttelse, vannbåret.A-Team Gruppen AS er medlem i StartBank, noe som gir deg trygghet. Startbank er en åpen informasjonsbase for dokumentering av juridiske forhold som:

Skattedirektoratet (Registerinformasjon og SKAV-skjema), Brønnøysundregistrene (Firmaattest, enhets- og regnskapsregistrering), Statens Byggtekniske Etat (Sentral godkjenning for ansvarsrett), Dun & Bradstreet (Kredittopplysning). Startbank inneholder også opplysninger om kvalitet, HMS og miljø.

vanligste metodene, midlene og utstyret for å fjerne uønsket graffiti på forskjellig underlag i forbindelse med bygninger og bygd miljø. Bladet omhandler også ulike typer antigraffitibehandling, og nevner andre forebyggende tiltak som har vist seg effektive mot graffiti. Graffiti på tekstiler er ikke behandlet. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Arbeidstilsynets publikasjoner. Bestillingsnummer: 515 Høytrykksspyling 566 Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen Planløsning: 312.325 Kriminalitetsforebygging i fysisk planlegging Byggdetaljer: 542.640 Overflatebehandling av utvendig treverk Byggforvaltning: 742.241 Fasaderengjøring 742.245 Fjerning av maling fra fasader 742.663 Utvendig maling på puss, tegl og betong – eldre bygninger Graffitimalere påfører samfunnet store økonomiske utgifter hvert år. Å anslå det totale skadeomfanget er vanskelig Erfaringer [921] viser at den beste måten å bekjempe uønsket graffiti på er å fjerne graffitien raskt. Utsatte selskaper som Oslo Sporveier og NSB har i dag egne graffititeam som fjerner graffiti etter hvert som den oppdages. Tilsvarende har enkelte bykommuner og eiendomsbesittere avtaler med egne malerfirmaer om å fjerne graffiti. I slike avtaler inngår ofte at all graffiti skal fjernes innen ett eller to døgn etter at den er meldt inn til firmaet. I litteraturen fins flere definisjoner av ordet graffiti. I dette bladet er begrepet graffiti benyttet om spraymalt budskap utført ulovlig på fasader og andre typer overflater på andres eiendom. Graffiti benyttes som kom komunikasjonsform mellom bestemte ungdomsgrupper eller for å gi uttrykk for politiske synspunkter og begivenheter. Siden formålet med graffiti er at den skal bli lagt merke til av flest mulig, er offentlige, synlige steder særlig utsatt. Spraymalingstyper brukt til graffiti Alkydmaling eller såkalt

 

 

 

 

 

 

ER GRAFFITI KUNST?

Fjerning av graffiti foregår med kjemisk eller mekanisk rengjøring. Fjerning av graffiti foregår med kjemisk eller mekanisk rengjøring, alternativt ved overmaling. Den vanligste metoden er kjemisk rengjøring og påfølgende høytrykksspyling. Valgt metode må være effektiv uten å skade underlaget. I dag fins det metoder og hjelpemidler for å fjerne alle typer graffiti. Ved valg av fjerningsmetode og type rengjøringsmiddel er typen underlag for graffitien mer avgjørende enn hvilken spraymaling som er brukt. Graffitifjerning kan representere en stor belastning på underlaget, og det er viktig å velge metoder som ikke fører til skader. I mange tilfeller er det naturlig å vurdere om man bør fornye overflatebehandlingen på hele fasaden. Fjerning av graffitien kan gi skader som avskallinger fra underlaget og skjolder i malte og lakkerte flater. Høytrykksspyling av trepanel kan skade vindsperra bak kledningen og gi fuktinntrenging i konstruksjonen bak.Krav til utførende. Metoder, Mekanisk rengjøring og generelle metoder. Børsting, skraping og sliping Høytrykksspyling. Overmaling sandvasking og kjemisk rengjøring.Virkemåte og nedblåsing av overflaten og struktur. Nedspyling Fjerning på ulike typer underlag. Glass metall plast og naturstein. Porøse overflater. Absorberende steintyper er de vanskeligste underlagene. Ikke-absorberende steintyper som f.eks. granitt er ofte relativt enkelt. Med alkaliske malingsfjernere. Skjolding og skyggerester Ikke bare antirustmidler, men også alkydmaling og andre graffitimalingsprodukter kan etterlate seg mørke flekker/skjolder etter fjerning Ubehandlet, impregnert eller beiset trevirke. Fasadeplater kan f.eks. være av polymerbetong. Ubehandlet betong, puss og teglmurverk.  Mineralske materialer har overflater med ujevnheter som gjør det vanskelig å fjerne graffiti. I tillegg har materialene et visst sug som gjør at graffitimalingen trenger inn i underlaget. Bruk av kjemisk malingsfjerning og kontrollert høytrykksspyling med varmtvann er den vanligste metoden for graffitifjerning.

Ikke alle ser på Graffiti som forsøppling og hærverk.

Artikkel fra NRK

Artig artikkel om A-Team Gruppen AS

Graffiti Bergen

 

 

GULE SIDER

Ventilasjonsservice • Vannlekkasje • Asbest • Muggsopp • Ventilasjonsrensing • Vannskade • Asbestsanering • Grafittifjerning • Skadebegrensing • Vask av arbeidstøy • Ventilasjonsrens • Muggsoppsanering • Fuktmåling • Rustfjerning • Ventilasjonsrengjøring • Muggskade • Soppsanering • Avfukting • Luktsanering • Fuktsanering • Skade • Skadeservice • Sandblåsing • Graffiti • Inneklimamåling • Asbestfjerning • Brannskade • Brannskader • Luftrensing • Taggefjerning • Vannskader • Tagging • Grafitti • Fuktmålinger • Asbestsaneringsutstyr • Lukt • Sopp • Tørrisrens • Asbestmåling • Innemiljø • Ekte hussopp • Fukt • Luktfjerning • Luktreduksjon • Soppfjerning • Fuktskader • Mugg • Oljesøl • Skadesanering • Fuktskade • Muggskader • Skadebegrensning og sanering • Soppskader • Desinfeksjon • Hussopp • Sanering • Skadebegrensning • Miljøsannering • Råte • Fasaderengjøring  graffitifjerning

Se vår hovedannonse på toppen av gule sider(Headingen)

 

STORT PROSJEKT I OSLO MED STILLAS

Graffiti-fjerning og graFFITIFJERNING i oslo, moss, fredrikstad, halden, sarpsborg, skiptvedt og skiptvet. spydeberg hobøl askim mysen eidsberg kolbotn oppegård vestby ås og nesodden. Askiker bærum sandvika graffittifjerning tilbys. 180.n0 Behovet for graffitifjerning kommer aldri til å forsvinne. Slik fjerner vi graffiti - se vår unike veiviser for graffitifjerning fra forskjellig underlag Mange privatpersoner Kalkpuss, kalkmaling og silikatoverflater Kalkpuss har relativt svak overflatestyrke, og metodene for å fjerne graffiti er begrenset. Som regel er det enklest å fjerne graffitien med roterende stålbørste på drill, med sandpapir eller ved skraping. Det samme gjelder for silikatmalte overflater. For å unngå større skader i underlaget må fjerningen gjennomføres med stor grad av forsiktighet. Fjerningen krever ny overmaling, eventuelt reparasjon av kalkpuss, med samme type produkter som tidligere benyttet. I mange tilfeller kan det være en utfordring å finne en farge som passer til den opprinnelige. Men det er mulig å skreddersy en flekkfarge som ikke gir sjenerende skjolder og butikkeiere har prøvd å fjerne graffiti, tagging og tilgrising på egen hånd. Kanskje man har fått noen gode råd om graffitifjerning fra et malingsutsalg eller lignede. lang erfaring med graffitifjerning. Vi sitter med den riktige, moderne og skånsomme fremgangsmåten. PBT AS kan raskt, enkelt og rimelig fjerne tilgrisningen fra de fleste underlag. Med riktig kunnskap om graffitifjerning kan de mest problematiske tilgrisinger fjernes raskt, skånsomt og effektivt utfører graffitifjerning over hele Østlandet og deler av Sørlandet. Graffitifjerning utføres også på andre geografiske områder etter avtale Graffitibeskyttelse gir beskyttelse mot tilgrising og økte vedlikeholdskostnader Svært ofte opplever vi at disse kundene ikke fikk det resultatet de håpet på.

Skrevet: 18.12.15 --> -->->->->

Skolegata 16

1831 Askim

69 82 52 55 - Østfold
69 82 52 55 - Askim
64 97 80 40 - Ski
22 65 18 88 - Oslo

post@ateamgruppen.no
www.ateamgruppen.no

A-Team © Gruppen™ AS
EyeQ Webdesign Norge