Feriecenter Gruppen AS
Du er her  Startsiden Om HMS

 Om HMS

A-Team Gruppen AS® setter HMS svært høyt. Vi er godkjent bedrift for renhold gjennom Arbeidstilsynet. I tillegg til eget HMS system, kan vi tilby din bedrift systemer som kan brukes som dokumentasjon overfor Arbeidstilsynet.

Vårt firma er tilsluttet Follo Bedriftshelsetjeneste, og vi samarbeider med disse flere ganger i året. Alle ansatte har kurs i livredding og skader ved ulykker, samt avsperring og sikkerhet knyttet til håndbok N301 – Arbeid på og ved vei – Statens Vegvesen.

Både internt og i samarbeid med bedriftshelsetjenesten har vi månedlige møter og halvårlige kurs i forbindelse med Ergonomi HMS og tiltak for trivsel. Dette skal ikke bare forebygge sykdom og slitasje men også skape variasjon og glede på arbeidsplassen.

Opplæring og kunnskap om kjemi innebærer: Riktig bruk, oppbevaring og tiltak ved ulykker.

A-Team Gruppen AS® kan tilby Deres bedrift HMS systemer og tiltak for den enkelte bedrift som kan brukes til å dokumentere din bedrifts HMS arbeid. Vi tilbyr inneklima tiltak, hovedrengjøring desinfisering og smittevern.

Godkjenning arbeidstilsynet:

Les om vår godkjenning

Skrevet: 12.03.15

Skolegata 16

1831 Askim

69 82 52 55 - Østfold
69 82 52 55 - Askim
64 97 80 40 - Ski
22 65 18 88 - Oslo

post@ateamgruppen.no
www.ateamgruppen.no

A-Team © Gruppen™ AS
EyeQ Webdesign Norge