Feriecenter Gruppen AS
 Fjerne sot etter brann, og fjerne brann og røyklukt. Hvordan fjerne brannlukt og brent lukt? Hva gjør man etter en brannskade? Hvordan sanere branntomt. Brent gryte brent mat brent gummi. Tørkoking og tørrkoking
Du er her  Startsiden Skadetjenester  Fjerning av sot, røyk og brannskader

Røyk og sotskader Tørrisblåsing er en meget rask og effektiv måte å fjerne både sot og vond røyklukt fra bygninger som er brann eller røykskadet.Tørrisen trenger enkelt inn i kroker og kriker som kan være vansklig eller umulig å fjerne manuelt. Fjerning av sot, røyk og brannskader

Problemer med sot, røyk eller brannskade? A-Team Gruppen AS ® avd. skadeservice fjerner sot og røyklukt.

Brann og røykskader må behandles på rett måte, for å sikre verdier. Ikke prøv å fjerne sot selv, du kan fort gjøre skaden verre. La en proff skade aktør ta jobben.

Sot og røyk skader kan virke overveldende, men ofte kan mye reddes både av inventar og fast overflatemateriale. Det er viktig å sette raskt i gang, da fukt og kjemiske prosesser kan vanskeliggjøre og fordyre arbeidet. Dette gjelder spesielt ved skade på tak, vinduer eller reisverk.

  • Trenger du assistanse etter pipebrann eller etter tørrkoking på komfyren? Vi fjerner lukt og stank etter alle typer uhell i hjemmet.
  • A-Team Gruppen AS fjerner også pulver og skader etter bruk av pulverapparater både i private hjem, på bedrifter og institusjoner. Vi tar oppdraget enten det er brann, uhell eller hærverk.

Vi tar skader for private, bedrifter, kommuner eiendomsselskap og institusjoner.

Under en brann utvikles det synlig og usynlig røyk. Brannrøyk inneholder en mengde kjemiske gasser, kategorisert i hhv. nitrogenoksider og svoveldioksider. Røyklukt og sot vil som regel opptre samtidig, men det kan forekomme sot uten røyklukt, og omvendt. Røyklukt og sot er små partikler som dannes i brannen og følger med i strømmen av røykgasser. Det vil si at en stort sett finner røyklukt og sot der hvor røykgassen har fått spre seg. I de aller fleste branner vil det oppstå røyklukt på og omkring det objektet som har brent. Å begrense/fjerne røyklukt krever fagkunnskap. Hvor komplisert det er å sanere/fjerne røyklukten, avhenger i stor grad av hva som har brent, hvilken temperatur som har vært til stede under brannen og hva slags materiale lukten sitter i. Fjerne luktkilden: innbo og deler av bygget som er skadet og avgir lukt Vi kartlegger nøye skadeomfanget Innbo berørt av slukkevann berges

-ICEBLASTING MED TØRRIS:

-Ice blasting og fjerning av sot med tørris system -----utføres på større oppdrag. Tørris er effektivt på ------flater som ikke er totalskadd, men hvor sot og -------skade ligger i overflaten. Systemet må rigges opp ---og er derfor kun økonomisk på større prosjekter.

Sot er meget fine partikler av nesten rent karbon som oppstår ved ufullstendig forbrenning av organiske materialer. Sot er en uønsket forurensning fra ildsteder, dårlig justerte oljebrennere, forbrenningsmotorer m.m. Store mengder sot blir imidlertid også produsert industrielt under nøye kontrollerte betingelser.

Tørrismetoden er en effektiv og rask metode for sotfjerning, men vi må vurdere valg av metode fra tilfelle til tilfelle. Tørris brukes som blåsemedium ved rengjøring og stripping av mange overflater. Metoden og teknikken kan minne om sandblåsing.

Når de små kornene treffer, vil de på grunn av sin lave temperatur, bråkjøle smusset eller malingen som så trekker seg sammen, slik at bindingen til overflaten brytes. Kornene fordamper med en eksplosjonsartet volumøkning til følge, og det hjelper til med å rive løs belegget av sot. Det er ikke det mekaniske anslaget som slår løs belegget slik det er ved tradisjonell sandblåsing, og derfor er heller ikke metoden destruktiv.

Da kun tørrisen går over i gassform, er det bare smuss eller maling som faller på bakken, og det blir ikke igjen produktrester på den rengjorte overflaten. Avfallsproblemet blir derfor lite sammenlignet med andre metoder. Teknikken er bl.a. i bruk på Gardermoen flyplass for rengjøring og lakkfjerning av fly.

 

Vi hjelper deg med alle skader i forbindelse med brann, vann, sot, lukt, olje og/eller kloakk. Brannskader / Sotskader / Olje- og parafinskade / Pulverskade / Mugg- ogg soppsanering / Vannskader / Kloakkskader / Luktsanering / Asbestsanering / Ventilasjonsrens recover HVA BESTÅR TØRRIS AV?

Tørris, betegnelse på karbondioksid, CO2, i fast, presset tilstand. Ved varmetilførsel går stoffet direkte over i gassform (sublimasjon).

Temperaturen er ved atmosfæretrykk –78,5 °C. Ved sublimasjonen bindes en spesifikk varme på 573 kJ/kg. Tørris virker drepende på bakterier og har derfor en konserverende virkning.

 

 

UTE ETTER DESINFISERING?

Les mer om desinfisering gjennom vår Biohazard avdeling:

Skrevet: 14.12.15

Vi utfører også ...

HåndtverktjenesterGrafittifjerning og tagging
fjernes fra vegger, lekestativer, stauer og skilt. Med byens tøffeste ... les mer
RenholdstjenesterByggvask og bygg klargjøring
av nybygg, renoverte bygg og eneboliger. Både store og mindre oppdrag ... les mer
HåndtverktjenesterSkadesanering- og tjenester Vannskade, sot og brannskade, utpumpning av vann og fjerning av muggsopp ... les mer

Skolegata 16

1831 Askim

69 82 52 55 - Østfold
69 82 52 55 - Askim
64 97 80 40 - Ski
22 65 18 88 - Oslo

post@ateamgruppen.no
www.ateamgruppen.no

A-Team © Gruppen™ AS
EyeQ Webdesign Norge