Feriecenter Gruppen AS
Du er her  Startsiden Vaktmestertjenester  Ryddetjenester

VaktmestertjenesterRyddetjenester

A-Team Gruppen AS ® konsept: Rydding. Vi rydder på byggeplasser, og tar oppdrag direkte for entreprenører, byggmestre, borettslag og kommuner.

A-Team Gruppen AS bistår i tillegg både bedrifter og private med disse tjenestene. Spesielt i entreprenør og byggebransjen er vårt rydde konsept et populært tilbud. HMS og strenge retningslinjer fra Arbeidstilsynet skal hindre at løse gjenstander og kapp på byggeplassen kan innebærer en fare for liv og helse.

Myndighetene stiller krav om minimum 60 % kildesortering. Det er dyrt å la dine håndverkere ta denne jobben. Vi kan levere ryddemannskap til byggeplasser til en fornuftig pris

Er du en privatperson og skal ha ryddet i kjelleren eller på loftet? Vi rydder, laster på og kjører bort, enkelt, rimelig og greit. Spør om timepris.

RTB BYGGEPROSESS

A-Team Gruppen AS er din partner i forbindelse med RTB prosessen.

 

BORTKJØRING AV SØPPEL OG AVGIFT FOR PRIVATE

Farlig avfall • Veolia industri • Skraphandlere • Leie av søppelcontainer • Skraphandler • Rør • Septiktank • Septikservice • Septiktanktømming • Renovasjon • Skrapmetall • Leie av container • Tørris • Slamsuging • Tømming av septiktank • Sanering av oljetank • Tømming av septiktanker • Sugebil • Gjenvinningsstasjon • Containerutleie • Skrapjern • Spylebil • Tømming av tanker • Rør spyling • Containerleie • Slamsuger • Kloakkpumpe • Søppelfylling • Metallgjenvinning • Gjenbruksstasjoner • Oljesanering • Dreneringsrør • Avfallshåndtering • Septiktømming • Søppel • Vann og avløp • Septiktanker • Skraphandel • Vrakbiler • Olje • Rørspyling • Bruktjern • Septik • Høytrykkspyling • Renovasjonsselskaper • Renovasjonsselskap • Miljøstasjoner • Skrapmetaller • Kloakk • Tett avløp • Vann • Resirkulering • Tankrengjøring • Avfallsmottak • Spyling • Plastgjenvinning • Renovering • Kildesortering • Gjenvinning av avfall • Renovasjonstjenester Farlig avfall • Avfallsbehandling og -gjenvinning • Renovasjon • Septiktanktømming • Avfallsforretninger • Høytrykksrengjøring • Rørinspeksjon  næringsavfall, farlig avfall, oljeboringsavfall, Gjenbruksstasjoner • Skrapmetall • Avfallsdunker • Søppelcontainer • Avfallsstasjoner • Leie av søppelcontainer • Septiktank • Gjenvinningsstasjon • Avfallsbeholder • Pappemballasje • Søppelfylling • Sikkerhetsmakulering • Miljøstasjon • Avfallsstasjon • Oljeavfall • Leie av papircontainer • Avfallsdeponier • Hageavfall • Bosscontainer • Miljøstasjoner • Containerutleie • Søppel • Gjennvinning • Containerservice • Avfallscontainer • Søppelfyllinger • Septiktanker • Skrapmetaller • Avfallsplass • Kaste spesialavfall • Containerleie • Gjenvinningsanlegg • Forurensede masser • Metallgjennvinning • Resirkulering • Papirinnsamling • Kontainerutleie • Tankrengjøring • Malingsavfall • Avfallsbeholdere • Avfallsbehandlingsanlegg • Papirmakulering • Avfallsservice • Avfallsmottak • Miljøkartlegging • Tankvask • Destruksjonsanlegg • Tømming av septiktank • Kontainerleie • Papp • Komprimeringsmaskiner • Spesialavfall • Avfallshåndtering • Søppelcontainer til leie • Komprimatorbil • Kildesortering • Avfall-container • Fyllplasser • Søppelsortering • Metallavfall   tankrengjøring, jern, metaller, rådgivning og opplæring Deponi eller søppelavgift kommer som tillegg til brukt tid, hvis dette skal leveres av oss.

Har du allerede bestilt egen kontainer, vil det selvfølgelig ikke tilkomme ytterligere avgifter en hva du selv har avtalt med Ragn Sells eller lignende leverandør.

 

EL-AVGIFT:

Det er viktig å legge merke til at man kan bli illagt tillegsavgift for enkelte typer avfall i kontainer. Det være seg eksempelvis EL-Avfall og spesialavfall som maling og lignende. Oppdragsgiver må selv betale for dette direkte til leverandør av kontainer om alt skal leveres i kontainer.

I noen tilfelle vil det derfor være bedre økonomi i at vi sorterer og kjører avfall direkte.

NYBYGG OG KLARGJØRING:

Les mer om byggvask og byggklargjøring

 

Skrevet: 14.12.15

Vi utfører også ...

HåndtverktjenesterGrafittifjerning og tagging
fjernes fra vegger, lekestativer, stauer og skilt. Med byens tøffeste ... les mer
RenholdstjenesterByggvask og bygg klargjøring
av nybygg, renoverte bygg og eneboliger. Både store og mindre oppdrag ... les mer
HåndtverktjenesterSkadesanering- og tjenester Vannskade, sot og brannskade, utpumpning av vann og fjerning av muggsopp ... les mer

Skolegata 16

1831 Askim

69 82 52 55 - Østfold
69 82 52 55 - Askim
64 97 80 40 - Ski
22 65 18 88 - Oslo

post@ateamgruppen.no
www.ateamgruppen.no

A-Team © Gruppen™ AS
EyeQ Webdesign Norge